Hur och varför?

Att börja med något nytt, exempelvis att lära sig Java eller ett ramverk som Spring Boot, är sällan en enkel sak. Det blir inte heller lättare om man även behöver fokusera på att hela tiden översätta all text från engelska i sitt huvud. Från min egna begränsade sfär så har jag observerat att kunskaper inom engelska är relativt god hos min bekanta och mina kollegor. Detta hindrar dock inte att man kan underlätta ytterligare.

Var börjar vi?

Det första steget vore rimligtvis att faktiskt hämta hem den senaste Java-versionen. Denna introduktion kommer fokusera på Windows, så alla exempel kommer utgå från detta scenario. Linux och Mac OS får vi ta en annan gång.

För att utföra någon form av utveckling behövs en variant av Java som kallas för JDK, ett Java Development Kit. Min egen favorit är https://adoptium.net/ där en variant som kallas för Temurin går att ladda ner. I skrivandets stund är Temurin 17 den senaste, vilket också är en LTS (Long Term Support). LTS är generellt sett en bra version att vara på då den kommer få uppdateringar under en lång tid framåt. Nedladdning Temurin Ett klick på knappen “Latest release” kommer ladda ner sagda version.

En viktig notis är att sätta JAVA_HOME när tillfälle ges! JAVA_HOME

Verifiera det hela

Starta en kommandotolk via kommandot -cmd- och verifiera med -java –version- att allt fungerar Verifiera Eventuellt kan en omstart av Windows vara på sin plats om detta inte skulle fungera.